Pedagogiske tips for Viten-programmene

Her har vi samlet en del praktiske tips som Viten-prosjektet har erfart er viktige.

Elever som bruker Viten-program.

 • Informer elevene om at arbeidet med programmet er en del av den ordinære undervisningen og tellende ved vurdering av elevene
 • Vær aktiv som veileder under elevenes arbeid med programmet.
 • Stopp opp underveis og ta felles diskusjon i klassen om deler av innholdet i programmet.
 • La elevene reflektere over egen læring
 • Vi anbefaler at elevene sitter i par foran datamaskinene. Fordeler med dette kan være:
  • elevene må formulere og forklare sine ideer for hverandre
  • elevene diskuterer seg fram til felles besvarelser på oppgavene. Mange oppgaver på Viten er laget med tanke på drøfting
  • å kommunisere muntlig er en grunnleggende ferdighet
  • mange av elever liker å samarbeide og å jobbe i par kan øke motivasjonen
  • denne arbeidsformen gir større trygghet når elevene jobber med vanskelige emner eller hvis de ikke er fortrolige med bruk av IKT
  • elevene kan lese tekster høyt for hverandre hvis en av dem er lesesvak