Hopp til hovedinnhold

Integrasjon av faglig teori

Vi har hatt god erfaring med å diskutere relevant faglig teori integrert i det praktiske arbeidet med bygging av mikrodrivhuset.

Dette kan skje ved at problemstillinger blir presentert i korte pauser i det praktiske arbeidet eller rett i etterkant av en praktisk arbeidsøkt. Læreren eller elever kan da presentere teoretiske spørsmål knyttet til problemer og løsninger som er kommet opp i løpet av den praktiske økten.

Alternativt, eller i tillegg, kan læreren lage arbeidsoppgaver til faglig teori som er nært knyttet til det praktiske arbeidet som forgår i gruppene.

Her er noen eksempler på deloppgaver som inkluderer læreplanmål fra naturfag, matematikk og kunst og håndverk:

 1. Ved konstruksjon og bygging av mikrodrivhuset vil det være nødvendig å diskutere og utprøve ulike bærende konstruksjoner.
  • Hvordan bør taket konstrueres?
  • Hvordan bør sammenføyningen i hjørnene være?
  • Hvilke belastninger må de ulike delene av konstruksjonen tåle?
 2. Det kan være aktuelt å utstyre mikrodrivhuset med et varmeelement. (Det vil i praksis bety en lyspære. Om en ønsker kun varmen fra pæra og ikke lyset kan en pakke pæra inn i aluminiumsfolie). Elevene skal beregne hvor stor effekt varmeelementet må ha for at effekten pr volum er om lag den samme som i et vanlig hus. Her må elevene måle dimensjonene på drivhuset og måle spenningen som RCXen leverer. De bør også måle strømmen gjennom varmeelementet. (Denne kan alternativt beregnes dersom en benytter den spenningen som elementet er beregnet for). For å finne effekten pr volum i et vanlig hus kan de ta utgangspunkt i sitt eget soverom hjemme for å beregne volum og tilført elektrisk effekt. Her ligger det til rette for mange faglige diskusjoner om f.eks varmetap, tilført solvarme og betydningen av isolasjon.
  • Har forholdet mellom overflata og volum betydning?
  • Hvordan kan varmetapet reduseres om natta eller ved kaldt vær?
  • Hvordan maksimere tilført solvarme.
  • Her vil det også være naturlig å drøfte drivhuseffekten vi har på jordkloden og miljømessige utfordringer vi står over for.
 3. Ved konstruksjon og bygging av lufteluker vil det også oppstå faglige problemstillinger av typen
  • Hvor mye kraft behøves for å åpne luka?
  • Hvordan bør kraftoverføringen være for at den skal bli mest mulig effektiv?
  • Hvordan kan man øke krafta ved hjelp av tannhjul og utvekslinger
 4. Drivhus er konstruert med tanke på å øke temperaturen for dermed å øke plantevekst.
  • Hvilken temperaturverdi synes å gi best vekst hos de plantene dere har i mikrodrivhuset?
  • Hvordan kan dette relateres til teoretisk lærestoff om fotosyntese?