100 år siden Helmut Ormestad og Otto Øgrim ble født

Det er grunn til å feire nettopp disse to personene dette året, to universitetslærere som har nådd ut til folk flest med sine populariseringer av fysikk, sin nysgjerrighet og undring. De klarte å knytte fysikk til folks hverdag, og de har hjulpet mange lærere i skolen til å gjøre fysikkfaget interessant og morsomt. I dag snakkes og skrives det mye om å gjøre fag relevant for elever og om hvor viktig fysikk og naturfag generelt er for allmenndannelsen. Det kan vi i sannhet si om disse to herrene.

Entusiasme, engasjement og inspirasjon

Ormestad og Øgrim var tidlig ute med radioprogrammer. Fra 1949 og noe år framover, produserte de over 50 radioprogrammer. De tok opp spørsmål som hvorfor pølser har så lett for å sprekke når vi koker dem, hvorfor potetene blir raskere kokt med trykkoker, hvorfor radioen spraker når en trikk passerer eller det er tordenvær, hva er det som gir farge til ting osv? Resultatet av disse radioprogrammene ble en bok som utkom i 1951 med tittelen: Pølser, fysikk og potetsalat. De skriver selv som introduksjon til boka: «Teksten i denne boka er en lett omarbeidelse av noen programmer vi har hatt for kringkastinga. Vi har laget en uvitenskapelig og fordringsløs bok av disse programmene til trøst for alle dem som ikke fikk hørt dem på radio og til oppfriskning for alle som hørte dem». Det må være i et nøtteskall Ormestad og Øgrims programerklæring!

Otto Øgrim (t.v.) og Helmut Ormestad i kjent stil med fysikkeksperimenter. Otto Øgrim (t.v.) og Helmut Ormestad i kjent stil med fysikkeksperimenter.

Da fjernsynet gjorde sitt inntog i Norge, var disse to herrene de første til å vise fram fysikk som noe nyttig og underholdende via skjermen. På 70-tallet lagde de TV-serien Fysikk på roterommet, som har hatt store seertall, ja, som fortsatt er tilgjengelig fra NRK skole og som har vært sendt i reprise de siste årene.

I 1971 gikk Ormestad og Øgrim i bresjen for å få opprettet et Laboratorium for fysikkundervisning, seinere kalt Skolelaboratoriet i fysikk, ved Fysisk institutt. Noen av oss som var studenter eller akkurat ferdig utdannet ved instituttet på den tiden, var så heldige å få arbeide sammen med dem på ulike utviklingsprosjekter. Nå finner vi skolelaboratorier på de fire eldste universitetene. På mange måter fører disse skolelaboratoriene videre arven fra Ormestad og Øgrim.

Også på bokfronten har de satt spor etter seg. Sammen med Kåre Lunde skrev de lærebøkene Rom – stoff – tid som ble tatt i bruk på begynnelsen av 1970-tallet. Dette læreverket dominerte norsk fysikkundervisning i mange år, og de satte en slags standard med sin faglighet og sitt presise og knappe språk. Vi tror ikke vi tar mye feil om det fortsatt finnes et slitt og godt brukt eksemplar av eksperimentboka til Øgrim og Svenn Lilledal Andersen - Fysikkforsøk - rundt om på skolene. Vi kalte den bare for «Fysikklærerens bibel». Her var det en rekke forsøk med gode beskrivelser og faglige forklaringer. Godt kjent rundt i skolen er også video-programmene som Ormestad og Øgrim utviklet (også i samarbeid med Svenn Lilledal Andersen) ved å gjøre det meste selv, både manus, filming og redigering.

Ormestad Ormestad arbeidet aktivt med formidling fram til sin død, 10 år etter at han gikk av med pensjon, og Øgrim var stort sett på jobb hver dag helt fram til han døde 93 år gammel. I sine pensjonstilværelser deltok de aktivt i arbeidet ved skolelaboratoriet, på kurs rundt om i landet og i utvikling av undervisnings- og elevmateriell. Øgrim arbeidet også for Naturfagsenteret etter at det ble etablert i 2003.

Til fysikkåret i 2005 utarbeidet Øgrim i samarbeid med Lilledal Andersen, en bok med 191 fysikkforsøk: Eksperimentboka. Den ble gitt til alle landets skoler som en gave i anledning fysikkåret. Da Øgrim døde i 2006, 93 år gammel, var han i gang med å utvikle en bok for Naturfagsenteret med fysikkforsøk for barnehager. Det røper formidlingstrang og evne til fornyelse.

Ormestad og Øgrim

Deres livslange innsats for undervisning og store begeistring for faget gir grunn til å feire i år. De formidlet fysikk til alle alderstrinn, fra barnehage, grunnskole, videregående opplæring til universiteter og høyskoler. Samtalene over kaffekoppen i Blindernkjelleren kl. 8 om morgenen år etter år ble brukt av mange oss til å lytte til faglige og pedagogiske råd fra erfarne og kloke fagformidlere. Det er oppløftende å se at det gror i sporene etter to store fagformidlere. Unge realfagsformidlere ser vi nå både på skjermen og hører i radioprogrammer.

Ormestad og Øgrims humørfylte og faglig bunnsolide formidling av fysikk, har utvilsomt vært til stor glede for mange mennesker i alle aldre!