Nysgjerrigpermetoden

Nysgjerrigpers arbeidsmetode er et verktøy som lærere og elever kan nyttiggjøre seg i skolearbeidet.

nysgjerrigper

  1. Dette lurer jeg på!
  2. Hvorfor er det slik?
  3. Legg en plan for undersøkelsen!
  4. Ut for å hente opplysninger!
  5. Dette har jeg funnet ut!
  6. Fortell til andre!

Etter en grundig idéfase setter elevene opp mulige forklaringer på årsaken til et problem, og samler inn opplysninger som de stiller opp mot hypotesene. Når opplysningene er grundig diskutert og vurdert, skal elevene trekke konklusjoner om mulige årsaker til fenomenet de har undersøkt før de forteller andre om forskningen sin.

”Kunnskapsløftet” puster nytt liv i metoden

Læreplanens generelle del og naturfagplanens Forskerspiren understreker hvor viktig det er å stimulere til aktivitet og skaperglede i skolen. Vitenskapelig arbeidsmetode utvikler elevenes kreative og kritiske evner, og er innen rekkevidde for alle elever. Metoden er derfor en inkluderende arbeidsform. Mange lærere har grepet fatt i Nysgjerrigpers arbeidsmetode som et hjelpemiddel i undervisningen. Tilbakemeldingene viser at bruk av metoden bidrar til å gjøre prosjektarbeid meningsfullt og interessant for elevene - som igjen skaper et viktig grunnlag for motivasjon og samarbeid på tvers av elevgrupper og fag i skolen.

 

Læremiddel