Hopp til hovedinnhold

Avslutning

Elevene skal finne ut om mål og hensikt er oppnådd, og oppsummere det de har lært. Tester og egenvurdering er nyttig til det formålet. Her er forslag til en måte å avrunde undervisningsopplegget på.

Delta på en konferanse

Elevene får invitasjon til å delta på en konferanse med debattmøte. Debatten kan holdes som en ”ordentlig” konferanse (”Verden i dag. Med vekt på energibruk og miljø”), med debattleder, kjente folk i panelet (lærere i roller), navnelapper, lunsj m.m. Elevene kan for eksempel være i rollene sine under hele konferansen eller de kan gå ”inn i og ut av” rollene.

Med tanke på vurdering får elevene vite kjennetegn på måloppnåelse. De vil bli vurdert ut fra hvordan de legger fram gruppas arbeide og i hvilken grad de klarer å svare på relevante spørsmål fra andre elever. Det teller også med i vurderingen om de klarer å stille gode spørsmål til de andre gruppene ut fra deres presentasjoner.

Forslag til hvordan konferansen kan arrangeres:

Velkommen til konferansen

”Verden i dag. Med vekt på energibruk og miljø”

Da vil vi ønske alle familiene velkommen. Ut fra hva vi har lest i artiklene og reportasjestoffet dere har sendt oss, gleder vi oss stort til denne konferansen.

Først får hver familie 5 minutter til å presentere landet de har besøkt med vekt på energi og miljø.

…

Takk for de interessante presentasjonene! Nå ønsker vi velkommen til dagens panel bestående av … . Dere får 2 minutter til en kort presentasjon av hvem dere er. …

Så starter vi første del av debatten med vekt på energikilder: …

LUNSJ

Nå skal vi få å høre litt om tidsreisen dere gjorde, og om hvordan dere tror utviklingen vil gå videre i landene dere har besøkt.

Avslutning: 2 minutter per familie: Hva er deres viktigste råd til lederne i landet dere var i når det gjelder energi og miljø?