Hopp til hovedinnhold

Praktisere ved hjelp av veiledning eller ved å prøve på egen hånd

Her kan elevene få veiledning fra læreren eller medelever og/eller mulighet til på egen hånd å prøve ut det de har lært.

Dersom elevene har brukt roller aktivt, kan en ”reise” til et annet land virke motiverende. Følgende forslag inkluderer norskfaget gjennom flere skriftlige produkter. Elevene vil dessuten få tidsfrister å forholde seg til.

”Reise”

Sted: Gardermoen

Tid: …dag kl: … .

Da ønsker vi dere en flott reise til landet dere har valgt. Hver familie får med en person fra magasinet Verden i dag, som bl.a. skal fungere som reiseleder.

Artikler og reportasjestoff leveres til denne personen etter frister dere får.

”God reise!” hilsen magasinet Verden i dag

 

Når elevene ”reiser til landet sitt”, er det flere oppgaver som venter dem. Det kan være oppgaver knyttet til det å produsere tekster i ulike sjangre, f.eks. fem skriftlige arbeider i minst tre ulike sjangre (reiseskildring, reportasje, leserbrev, fagartikkel, …). 

Lærer må bestemme om artiklene skal skrives ut fra den rollen elevene eventuelt har eller uavhengig av det. Det må også bestemmes hva som eventuelt skal skrives individuelt og hva som skal være felles produkt. Læreren kan gi flere tidsfrister underveis slik at ikke alt blir gjort rett før siste frist.

Når elevene skal finne ut om energibruk i tidligere tider, kan en ”reise” med en tidsmaskin være en ide.

Tidsmaskin

Elevene reiser etter hvert tilbake i tid for å finne ut hvordan det var å leve i landet for 100 år siden. Vi kan for eksempel be elevene om å lage nye roller:

”Dere er en familie som levde i dette landet for 100 år siden. Dere skal representere to eller tre generasjoner. Hvordan var det å leve her for 100 år siden? Hvordan var det å være gammel eller ung? … Hva slags og hvor mye energi ble brukt på matlaging og hvordan foregikk transport av mennesker, vann, ved og eventuelt varer?

Skriv en fortelling om dette livet. Tenk på hvorfor energibruken eventuelt har forandret seg mye til slik det er i nå.”

Forslag til informasjon om tidsreisen:

TIDSMASKIN

Hei

Vil dere prøve min nyutviklede tidsmaskin?

Jeg har hørt at dere lurer på hvordan folk levde i dette landet for 100 år siden. Mye kan dere sikkert finne ut ved å lese om det og høre folk fortelle om hvordan forfedrene deres levde. Vil dere ikke heller oppleve det selv?!!!

Hei på dere som ser så rare ut. Jeg hører fra min slektning i framtiden at dere har ønsket å besøke oss. Kom hit og ta på dere slike klær som vi bruker. Her er et ledig hus dere kan få bo i mens dere er her.