Læreplan og ressurssider for valgfaget forskning i praksis (ungdomstrinn)

Læreplan i valfaget forskning i praksis (udir.no)

Tips og råd til lærarar om korleis dei kan arbeide med valfaget:

Veiledning i valgfaget forskning i praksis (udir.no)

Temaside om valfaget forskning i praksis på naturfag.no (naturfag.no)