11 Laboratorieregler for elever

Under elevforsøk og demonstrasjoner er det alltid fare for større eller mindre uhell. For at denne risikoen skal bli minst mulig, er det nødvendig med ro og orden ved alt laboratoriearbeid. Før du begynner på øvelsen, må du lese igjennom det du skal gjøre. Det er viktig å kjenne alle sikkerhetsregler som gjelder for øvelsen.

1. Les igjennom HMS-databladene for kjemikaliene du skal bruke slik at du vet hvordan du skal forholde deg til disse.

2. Sett ikke i gang med forsøk på egen hånd. Dersom du har ideer til endringer eller andre forsøk, må du snakke med læreren om det først. Ved åpne eksperimenter er det viktig å tenke sikkerhet under planleggingen. Dersom det er nødvendig skal læreren godkjenne de prosedyrer og metoder dere velder å bruke.

3. Kjenn bruken av

 • brannslukningsapparatet
 • nøddusjen og flasken for øyevask
 • flaskene for øyevask
 • nødstopp for elektrisk utstyr

Kjenne til

 • plassering av medisinskapet
 • rømningsveiene
 • Regler for bruk av brennere:

4. Regler for bruk av brennere:

 • Beholderen skal være festet slik at den ikke kan velte. De eldre blå brennerne skal festes med festering som vist i figur 18. De nye grå brennerne kan brukes uten festering.
 • Beholderen skal alltid stå oppreist. Flytt ikke brenneren fra arbeidsbordet når den er tent.
 • Når du skal tenne brenneren, skal du holde en tent fyrstikk ved brenneren før du åpner ventilen (kranen).
 • Merker du gasslukt, må du kontrollere din egen brenner og melde fra til læreren. Rommet må luftes og dere må finne lekkasjen før noen brennere blir tent.
 • Beholderen må ikke utsettes for oppvarming fra for eksempel radiatorer, direkte sollys eller andre brennere.

Figur 18 Oppsett av stativutstyr

5. Bruk alltid ansiktsskjerm eller vernebriller når du arbeider med kjemikalier som kan gi skade.

6. Det er ikke tillatt å spise eller drikke i laboratoriet.

7. Smak aldri på kjemikalier. Berør aldri kjemikalier med hendene. Lukt aldri rett i glasset. Dersom du skal lukte på et stoff, skal du holde glasset på en viss avstand og vifte dampen mot nesen med hånden. Du kan smake på ting dersom du får uttrykkelig beskjed om det fra læreren og emballasjen på stoffet er merket med ”Til smaksprøver”.

8. Bruk aldri munnen ved pipettering. Bruk en sugeballong (Peleusballong e.l.) eller engangssprøyte.

9. Når du skal skyve et glassrør, en glasstav, et termometer e.l. inn i et hull i en propp, eller når du skal tre en gummislange over et glassrør, må enden av glassrøret først smøres med fett (hanefett), glyserol e.l. Hold med et håndkle nær enden av glasset når du skyver eller vrir det inn i hullet.

10. Når du varmer opp en væske i et reagensglass, er det alltid fare for støtkoking. Røråpningen må vende bort fra alle personer i nærheten. Beveg glasset hele tiden for å få en jevn oppvarming av væsken. Bruk alltid vernebriller ved slikt arbeid.

11. Du må aldri tette til rør eller kolber som du varmer opp.

12. Faste stoffer som løser seg lett i vann, kan du kaste i vasken. Deretter spyler du vasken godt med vann. Faste stoffer som er uløselige i vann, for eksempel jernpulver, kan du kaste i den brannsikre avfallskassa. Små mengder med fortynnede løsninger av syrer, baser og salter kan du tømme i vasken. Etterpå må du spyle vasken godt med vann.

13. Læreren skal ta hånd om rester av brennbare væsker og konsentrerte syrer og baser.

14. Når øvelsen er utført, må du vaske det brukte glassutstyret. Alt utstyr setter du tilbake på plass. Rydd og tørk arbeidsplassen. Vask alltid hendene godt etter en laboratorietime.