7 Kjemikalier

På Skolelaboratoriet - kjemi ved Universitetet i Oslo har de jobbet mye med sikkerhet på naturfagrom i grunnskolen, spesielt med hensyn til oppbevaring og håndtering av kjemikalier. Det er et omfattende og til dels komplisert regelverk knyttet til bruk av kjemikalier. De har trukket ut det som de mener er relevant for grunnskoler og skrevet det i en form som er forståelig for naturfaglærerne. Informasjonen er lagt ut på nettstedet "Kjemikalier i grunnskolen":

http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/ressurser/hms/kjemikalier-grunnskole/

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • gjenkjenne faresymbol for farlige stoffer og for farlig lys
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • lese og forstå faremerking på hverdagsprodukter