3 Laboratorium og forberedelsesrom

Laboratoriene har tre hovedfunksjoner:

 • undervisning med demonstrasjoner utført av elever og lærere
 • eksperimenter og elevaktiviteter
 • gruppeaktiviteter

Naturfagundervisning som foregår i laboratoriet gir store muligheter for at arbeidsformen kan varieres. Det er lettere å få til en slik variasjon dersom rominndelingen er fleksibel med for eksempel løse bord.

Antallet elever som arbeider i laboratoriet samtidig, er sannsynligvis den faktoren som påvirker sikkerheten mest. Det betyr ikke at vi kan gi entydige og klare regler for antall elever i laboratoriet og si at dersom disse overholdes, så vil arbeidet være 100 % sikkert. Utformingen av rommet, plasseringen av skap og vasker og trafikken i rommet er andre viktige momenter. Arbeidsbordenes plassering og innbyrdes avstand, har også mye å si.

I laboratoriet er læreren i perioder opptatt med å hjelpe enkeltelever eller grupper av elever og kan ikke ha oversikt over alt som skjer. Med mange grupper i arbeid får ikke læreren god nok oversikt. Elever med vanskelig atferd, spesielle lærevansker eller fysiske handikap, krever også lærerens oppmerksomhet i større grad enn vanlige elever. Dette gjør lærerens situasjon mindre oversiktlig.

De viktigste faktorene når vi skal vurdere sikkerheten, er:

 • muligheten for læreren til å ha oversikt over arbeidet og samtidig hjelpe elevene
 • antallet elever som krever spesiell hjelp
 • arealet per elevarbeidsplass (det skal være en rimelig stor sikkerhetssone og gode trafikkforhold i rommet)
 • utformingen og innredningen av rommet

Vi henviser til Arbeidstilsynets brosjyre Laboratoriet - sikkerhet og arbeidsmiljø for mer informasjon.

Skolelaben i kjemi ved UiO, har en sjekkliste for naturfagrom.

I brosjyren lenket til over gås det gjennom forskjellig nødhjelpsutstyr som nøddusjer, øyeskylleutstyr, brannslokker osv.  Vi har i tillegg et forslag til hva førstehjelpsskapet bør inneholde: 

 • 2 pk puteplaster 1 m
 • 2 pk hefteplaster 2,5 cm x 5 m
 • 2 pk hefteplaster 1,25 cm x 5 m
 • 1 saks
 • 1 pinsett
 • 2 pk med 5 stk. sterile trykk kompresser (puter)
 • 2 pk gasbind 8 cm x 5 m
 • 2 pk gasbind 6 cm x 5 m
 • 1 enkeltmannspakke 6 cm
 • 1 elastisk bind (idealbind)
 • 10 stk. sterile kompresser
 • 10 g bacimysinpulver (sårpulver)
 • kloramin, konsentrert Pyrisept eller Aktivex
 • engangshansker
 • 1 tube brannsalve 20 g
 • 1 tube sårsalve 40 ml
 • 1 pk renset bomull 25 g
 • 1 fl Pyrisept 250 ml
 • 1 stk førstehjelpsbok

 

 

Nettressurser

(arbeidstilsynet.no)
Dette heftet er aktuelt for personer som arbeider på laboratorier