Diigo på 1-2-3

Med Diigo har du et nyttig hjelpemiddel for arbeidet med kildevurdering.

Diigo er en avansert applikasjon for å lagre bokmerker på Internett. Bokmerkene du lagrer blir ikke tilknyttet maskinen lokalt, men er tilgjengelig på Internett når du er logget inn på Diigo. Når du har laget bokmerke, kan du markere tekst på nettsider og legge til kommentarer. Du kan også etablere grupper og dele bokmerker, uthevninger og kommentarer med andre gruppemedlemmer.

 1. Gå til diigo.com og registrer deg. På slutten av registreringen installerer du verktøylinjen Diigo Toolbar som blir en del av nettleseren. Merk! Diigo krever at du installerer en verktøylinje som blir en del av nettleseren. På skolen må du kanskje ha hjelp av iktansvarlig til installeringen.
 2. Start nettleseren på nytt og logg deg inn
 3. Bruk Diigo! Lag bokmerke til ulike nettsteder og merk dem med gode nøkkelord (tags) slik at du lett finner dem igjen. Uthev tekst og legg inn kommentarer.

diigo.com finnes en kort innføringsvideo. På YouTube finnes det for øvrig mange slike videoer.

Skjermbildet under illustrerer hvordan du markerer tekst og legger til kommentarer på nettsider.

Bruk av
diigo på nettside

Skjermbildet under viser siden My Bookmarks på Diigo, der du finner alle sidene du har laget bokmerke til. Det er viktig å gi bokmerkene gode nøkkelord slik at du kan finne tilbake. Alle nøkkelordene du bruker havner i høyremargen.

My Bookmarks på Diigo

Bildet nedenfor viser Diigos verktøy meny:

Diigo verktøy meny

Kort om ikonene på verktøymeny fra venstre:

 • Åpne Diigo sidebar
 • Div: gå tilbake til din Diigo, dine bokmerker, lister, grupper o.l. 
 • Lage bokmerke
 • Markere tekst
 • Legg til kommentar / ”gule lapper”
 • Sende aktuell lenke til andre
 • Skrive melding til andre 
 • Div. innstillingsmuligheter

Arbeidsgangen med Diigo kan se slik ut (Kilde: norskboka.no): 

 1. Du søker fram til nettressurser i forbindelse med emnet du jobber med. 
 2. Underveis i søkeprosessen leser du raskt igjennom, vurderer, kommenterer på ”gule lapper” og tagger sidene ved hjelp av Diigo.
 3. Du vurderer hvilke ressurser du ønsker å bruke videre i arbeidsprosessen. 
 4. Du anvender nettressursene i eget arbeid samtidig som at du er nøye med å oppgi kildene du har brukt.

Vi kan kanskje si at punkt 1-3 er førskrivefasen; vi finner, vurderer og organiserer funnene med tanke på bruk på kort og lang sikt. Punkt 4 er skrivefasen der vi er fokusert på utforming av egen tekst. Svikter det i førskrivefasen, vil det også svikte i skrivefasen.