naturfag.no

Fakta om isbjørn

Tekster, animasjoner og interaktive oppgaver om isbjørn.

Fakta om isbjørn

Levert av

Naturfagsenteret

Levert av

CICERO Senter for klimaforskning
Wenche Erlien

Forfatter

Wenche Erlien