Videreutdanning

Teknologi og forskningslære modul I

Teknologi og forskningslære modul I

  • Type: Videreutdanning
  • Start: 13. mars 2017
  • Slutt: 28. april 2017
Påmeldingsfrist: 9. januar

Videreutdanningskurs 7,5 studiepoeng. Emnets overordnede tema er miljøutfordringer; gruver, avgangsdeponering og kjemikalierog jernblestring i skoleperspektiv. Du får en innføring i laboratorieforsøk som gir en indikasjon på forurensing og om teknologi som benyttes ved kontinuerlig målinger i felt. I tillegg vil det være innføring i vitenskapshistorie og vitenskapsteori.

Nettressurser