Videreutdanning

Teknologi og forskningslære modul III

Teknologi og forskningslære modul III

  • Type: Videreutdanning
  • Start: 16. mars 2017
  • Slutt: 26. april 2017
Påmeldingsfrist: 9. januar

Videreutdanningskurs 7,5 studiepoeng. Overordnet tema er vindturbiner og miljømessige og etiske spørsmål ifm. teknologiutvikling. Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av vindturbiner og hvordan disse kan testes ut og hvilke interessekonflikter utbygging av vindmølleparker kan medføre.

Nettressurser