Seminar

Bruk naturen som klasserom!

Bruk naturen som klasserom!

  • Type: Seminar
  • Sted: Litteraturhuset, Oslo
  • Start: 5. september 2016 kl. 13:00

Seminar om friluftslivsorganisasjonenes råd til politikerne for økt bruk av naturen som læringsarena og aktivitetsområde i skole og barnehage. Sentrale politikere inviteres til å kommentere rådene.

Innledere er Øystein Lerum (presenterer ny forskning fra Active Smarter Kids-prosjektet i Sogndal) og Merethe Frøyland (leder Naturfagsenteret).

 

Arr: Den Norske Turistforening, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund.

 

Nettressurser

(litteraturhuset.no)